Betingelser

Betingelser

VILLKOR FÖR INSTANTGAMES.DK LTD
Allmän information

Instantgames.dk Ltd
Hollywood Center 77-91
Hong Kong
Telefon: +852 8193 2702
E-post: kundeservice@instantgames.dk

BETALNING
Instantgames.dk Ltd tar emot betalning med VISA-Dankort, VISA, VISA Electron, Mastercard och AMEX. Betalning dras först från ditt konto när varan skickas. Alla belopp är i DKK. danska kronor och inkl. MOMS.

LEVERANS
Instantgames.dk Ltd strävar efter att skicka beställningar gjorda före kl. 17 samma dag, beställning skickas sedan nästa arbetsdag.
Alla beställningar levereras via e-post direkt efter betalning.

Klagorätt
En 2-årig reklamationsrätt ges i enlighet med den danska köplagen. Vår reklamationsrätt gäller material- och/eller tillverkningsfel. Du kan få varan reparerad, utbytt, pengarna tillbaka eller rabatt på priset, beroende på den specifika situationen. Reklamationen gäller inte fel eller skador som begåtts av felaktig hantering av produkten/tjänsten. Du måste reklamera i “skälig tid” efter att du upptäckt felet/felet. Instantgames.dk Ltd kommer att täcka returkostnader i rimlig omfattning.
Läs mer om din rätt att göra ett klagomål på den danska konkurrens- och konsumentstyrelsens hemsida.

Vid retur, reklamationer och utnyttjande av ångerrätten ska varan skickas till:
Instantgames.dk Ltd
Hollywood Center 77-91
Hong Kong
Försändelser tas inte emot pr. postförskott.

Återbetalning
Vid återbetalning vänligen bifoga bankuppgifter i form av reg.nr. och kontonummer så att det avtalade beloppet kan överföras. Uppgifterna kan lämnas ut utan risk per. post eller annat elektroniskt formulär eftersom det inte är känslig information och endast kommer att användas för vår fullgörande av återbetalningen.

Returpolicy
Det finns 14 dagars full returrätt på varor köpta i vår webshop.
Perioden räknas från den dagen;

Där du tar emot beställningen.
Får den sista varan i fysisk besittning när det gäller en överenskommelse om flera olika artiklar, beställda i en beställning, men levererade individuellt eller i flera omgångar.
Får sista partiet, eller sista delen i fysisk besittning, när det gäller avtal om leverans av varor bestående av flera partier/delar.
Det första föremålet i fysisk besittning vid regelbunden leverans av varor under en viss period.
Returkostnader måste du stå för.
Avbeställning ska anmälas till oss senast 14 dagar efter köpet och från avbeställning ska du returnera försändelsen senast 14 dagar efter. Beskedet ska ske pr. maila till kundeservice@instantgames.dk. I meddelandet ska du tydligt ange att du vill utnyttja din ångerrätt. Om du vill skicka tillbaka varan till oss ska du fylla i den bifogade retursedeln och skicka varan till:
Instantgames.dk Ltd
Hollywood Center 77-91
Hong Kong
Du kan inte ångra dig genom att helt enkelt vägra ta emot varan utan att ge tydligt besked.

Varor förutom ångerrätten

Följande typer av varor ingår inte i ångerrätten:

Produkter som är tillverkade enligt konsumentens specifikationer eller har en tydlig personlig touch.
Förseglade varor som av hälsoskydds- eller hygienskäl inte lämpar sig för retur och där förseglingen bryts efter leverans.
Varor som på grund av sin natur blir oupplösligt blandade med andra vid leverans.
Föremål där förseglingen är bruten.
Icke-finansiella tjänster som tillhandahålls om tillhandahållandet av tjänsten har påbörjats med konsumentens uttryckliga samtycke i förväg och erkännande av att ångerrätten upphör när tjänsten är helt slutförd.
Leverans av digitalt innehåll som inte levereras på fysiskt medium, om utförandet har påbörjats med konsumentens i förväg uttryckliga samtycke och erkännande därav, att han eller hon därmed förlorar sin ångerrätt.
Tidningar, tidskrifter eller tidskrifter utesluter dock prenumerationsavtal för sådana publikationer.
Avtal ingångna på offentlig auktion.
Varor som försämras eller blir snabbt föråldrade.
Lämna tillbaka
Du måste returnera din beställning utan onödigt dröjsmål och senast 14 dagar efter att du har utnyttjat din ångerrätt. Du måste stå för de direkta kostnaderna för att returnera. När du returnerar ansvarar du för att varan är ordentligt packad. Du måste bifoga en kopia av orderbekräftelsen i paketet. Expeditionen går snabbare om du även fyller i och bifogar vårt Avbokningsformulär.
Du står för risken för varan från tidpunkten för leverans av varan tills vi mottagit returen.
Vi tar inte emot paket som skickas med post. postförskott.

Varans skick vid retur
Du ansvarar endast för eventuell försämring av varans värde, som beror på annan hantering än vad som är nödvändigt för att fastställa varans art, egenskaper och hur den fungerar. Du kan med andra ord prova varan som om du provade den i en fysisk butik.

Om varan är testad utöver vad som beskrivs ovan anses den vara använd. Vilket innebär att du vid hävning av köpet endast får en del eller inget av köpet b